GAMES IN TÜRKÇE

100%x200

Warside

Enter the world of Warside and fight to gain resources. In this Sci-Fi Shooter, you can create your own elite soldiers to take part in exciting online battles with your Clan. Get ready to conquer the entire Galaxy!

100%x200

Lost Sector Online

Lost Sector Online คือเกมที่พร้อมให้เล่นฟรี (free-to-play) และเป็นเกมเชิงกลยุทธ์ออนไลน์ที่ผสมผสานกันระหว่างเกมต่อสู้แนว turn-based และ real time MMORPG ซึ่งในเกมจะนำผู้เล่นหลายคนเข้าสู่การต่อสู้ที่มีการใช้เทคนิคกลยุทธ์ตามรูปแบบของทีมไปยังถนนของเมือง Broxton – ซึ่งเมือง Broxton จะถูกห้อมล้อมไปด้วยการทำสงครามกลางเมือง และความร้ายแรงเหล่านี้ก็เกิดขึ้นมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของมนุษย์

100%x200

Berserk The Cataclysm

Berserk The Cataclysm คือเกมแฟนตาซีที่มีสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศเกิดขึ้นในโลกของ Laar, ครั้งหนึ่งดลกแห่งนี้เคยเป็นดินแดนที่เจริญรุ่งเรือง ซึ่งในตอนนี้ดินแดนแห่งนี้ได้ถูกปกคลุมด้วยขี้เถ้าหลังจากเกิดความหายนะครั้งยิ่งใหญ่ที่เกิดจากเวทมนตร์ดำมืดที่มีประสิทธิภาพ

100%x200

Weapons Of Mythology - New Age

Weapons of Mythology ~ New Age ~ is a free-to-play fantasy MMORPG built with Unity 3D engine. Fight the dark side using over hundreds of powerful relics and personal pets.

100%x200

Affected Zone Tactics

เข้าสู่ Affected Zone Tactics เกมใหม่แนว MMO ที่เล่นฟรี (free-to-play) คุณจะได้พบกับความตื่นเต้นในการต่อสู้ที่หลากหลาย โดยระบบการต่อสู้จะเป็นแบบ turn-based, นำทหารรับจ้างของคุณไปสู่ชัยชนะและแสดงความสามารถเชิงกลยุทธ์ของคุณ!

100%x200

Astro Lords

Astro Lords: Oort Cloud is a cross-platform massively multiplayer online 3D strategy with combat management in real time. A combination of space simulator, strategy and RPG, the game proposes to a player the role of an Astro Lord – a mighty ruler of its own asteroid in the Oort Cloud.

100%x200

Metal Assault

Metal Assault เต็มไปด้วยซอมบี้, มนุษย์หมาป่า, และแวมไพร์ ซึ่งคุณต้องจัดการในเกม MMO ฟรีนี้ มีส่วนร่วมในการต่อสู้ PvP ที่น่าตื่นตาตื่นใจกับผู้เล่นคนอื่นๆ เลือกตัวละครของคุณ ปรับแต่งอาวุธของคุณเพื่อกำจัดกับเหล่าคนเลว!