แลกเปลี่ยนเหรียญ PROMO COINS ของคุณ

แลกเหรียญ Coins จากคุณสมบัติของเกมต่างของ IDC

ฉันมีเหรียญ PROMO Coins ของฉันแล้ว, และตอนนี้คืออะไร?

สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือ เลือกเกมที่คุณต้องการซื้อในคอลัมน์หรือแถวทางด้านซ้าย

เมื่อเลือกเกมในคอลัมน์หรือแถวทางด้านขวาแล้ว คุณจะเห็นผลิตภัณฑ์ปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอ ซึ่งจะมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีโปรโมชั่นในช็อปร้านค้าของเกม: ออนซ์, K$, Karats, เงินสด...

เลือกผลิตภัณฑ์หรือเหรียญสกุลเงินที่คุณต้องการได้รับ ด้วยวิธีนี้ปริมาณแลกเปลี่ยนจะสอดคล้องตรงกันกับเหรียญของ PROMO Coins สำหรับผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการ

เหรียญ Promo Coins ของคุณ

ขั้นตอนที่ 1

เลือกเกม:ขั้นตอนที่ 2

เลือกรายการแลกเปลี่ยน:

การแลกเปลี่ยนถูกต้องสมบูรณ์
เกิดข้อผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
คุณต้องลงทะเบียนในเกมที่เลือก เพื่อที่จะสามารถแลกเปลี่ยนสินค้าได้
คุณต้องทำการเลือกรายการ
คุณมีเหรียญ Promo Coins ไม่เพียงพอ
เกิดข้อผิดพลาด: คุณยังไม่ได้รับอนุญาตให้แลกเหรียญ Promo Coins